Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 101

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

poetický (i - y) = básnický, básnicky krásný.

politický vězeň (i = y), kdo uvězněn byl pro pfečin neb zločin proti státní moci.

posice (5 =~ z) = postaveni, položení.

prlncipista, před lety jméno pro žáka prvni třídy střední školy.

produkce hudební

provozování skladeb hudebnich. Prokop Holý, Prolu\pek, Mtkuláš z Husi,známí vddcové

vojsk husitských.

pukavec = zkažené vejce. quadrupedi (z latin.) = čtvernožci. rebelie = vzpoura, viz reooluec. ref~rát = zpráva.

reflexe, zde značí rozjímání.

Renthaus, pojmenování domu v bývalé Ostruhové, nyní Nerudově ulici.

revoluce (z latin.), násilný převrat,na př. zvrácení trvajícího řádu státního vrstvami obyvll.télstva s vládou nespokojenými. Zde rozumí se revoluce, která vypukla r. 1848 v Praze.

Rousseau (čti Rusó) Jan Jakub (žil v I. 1712-1778) přední spisovatel a myslitel francouzský v XVIII. věku; vyslovil mnoho hlubokých zásad vychovatelských.

Ruekkert Ginak píše se též Riickert, vysl. Rykrt), BedHeh,

německý básník, žil v-I. 1788-1866. rynecký, z rynku, t. j. z náměstí. Schindler čti Šindler.

slivovice, kořalka ze švestek.

smolný věnec vyvěšen býval na tyči na místě povyseném snadno viditelném, aby zapálen, 'stal se poplašným 'znamením.

Storm (s

š) německý básník, žil v I. 1817-1888. V jedné z jeho básnUe věta: Ach koent, ieh betteln ph'nu.ber die braune Haiď! (čti: ach, khent ich betln gén ýbr dý braune Haid) česky: ach, kéž bych mohl jít žebrat po hnědé stepi.

Stromovka, známý veřejný sad pražský. subtnni (i = y, z latin.) = jemný, něžný. Svatobor, český spolek ku podpoře spisovatelů.

10\

[na začátek stránky]