Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 100

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Kozákov, vrch u Turnova, známé naleziště polodrahokaDU1. lajtnant = poručík, vojenský důstojník.

libra, t. zv. vídeňská, stará váha = 56 dkg.

licitace nebo dražba. úřední řízení za příčinou prodeje věcí, které pak nabývá ten, kdo nejvíce podá.

loket, stará míra délková; t. zv. vídeňský loket = 773/4 cm, český loket = 562 J 6 cm.

lorettanské zvonky, zvonková hra na věží kostela P. Marie v Praze na Hradčanech (řečeného "v Lorettě" čí lorettanský).

lutišská práce (i = y), dle belgického města Lutichu. magistrát, městský úřad města samostatnéh~, nepřináležejícího žádnému okresnímu hejtmanství (v Cechách Praha, Liberec).

maori neb maorové, vymírající domorodci na ostrovech Nového Zélandu při Australii.

melodie (i = y) = nápěv.

Mohamed, zakladatel náboženství islamu, které vyznávají

Turci, Arabové atd.

moldavit = vltavín, zelený polodrahokam. monarcha = panovník, mocnář. monotonie (i = y) = jednotvárnost. Muehlwenzel čti Mýlvencl.

naturolie (z latin.) = přírodniny.

nátura (z latin.) = povaha.

negace = zápor, popírání.

noblessa = vznešenost, ušlechtilost. Nový svět, část Hradčan.

numismatický (i = y), týkající se numismatiky, nauky

o mincích a sběratelstvi mincí. oficiálka, manželka officiála, úřednika.

pampy, rozsáhlé travnaté roviny v Jižní Americe. parasol (s = z, z franc.) = slunečník.

paskvil, název různých hanlivých a urážlivých spisů, skladeb neb obrazů; také to, čím se sesměšňuje nějaká osoba, věc nebo jednání.

Percival neb Parcival, hrdina přehojných oblíbených vypravování středověkých. (Viz Osení sv. 30., obrázek: Křesťanský rytíř.)

poesie (i = y) = básni"tvo.

100

[na začátek stránky]