Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor básní - str. 3

[na přehled] [na text]

SOVA, Antonín. Výbor básní. Praha : Alois Hynek, [1910]. 86, 2 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ÚVOD.

Chceme-li poctivě a důvěrně porozuměti svérázu onohc básnického pokolení, jež, následujíc po generaci Julia Zeyera, Jaroslava Vrchlického a Svatopluka Cecha, vtisklo v posledních patnácti dvaceti létech naší poesii svého ducha, nesmíme ustrnouti na chápání jeho ideí a názorů, ačkoliv při prvním pozorování zdají se zásadním dělítkem mezi starším a mladším rodem básnickým. Svéráz ten spočívá ještě jinde a ještě hlo\tbi.'ji - v novém, o mnoho zjemnělejším a stožitějším ž i v o tě doj m o v é m a cit o v é m než byl ten, který určoval lyriku našich otců. Intellektualnost živenou z jiných a nových zdrojů ideových doplňuje nová sensioilita, . a na novém obraze světa, vlastním mladšímu pokolení, spolupracují vypěstě~ nější smysly, odstíněnější nervy, zjitřenější srdce. Citlivý lyrický orgán našich básníků chvěje se v každém otřesu duševnÍlho ovzdu-

[na začátek stránky]