Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor básní - str. 15

[na přehled] [na text]

SOVA, Antonín. Výbor básní. Praha : Alois Hynek, [1910]. 86, 2 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

15

kolébávati do snů také hučením moře kromě vlnění lesů.

Důvěrného lyrika doplňuje básnický tribun a polemik veřejné inspirace, vášnivě zaujatý politickými a sociálními úzkostmi a vždy znovu vzrušovaný ujařmováním, pokořováním a otročením svého kmene. Již v prvních svých knihách naslouchal pozorně a rozechvěně inspiraci doby a v několika ódách na Prahu, kterou si toužil vyzdvihnouti z mlh historického tradicionalismu do jasného ovzduší moderní velikosti, zazněla jeho kovová struna silně a mocně. Ponořil se pak do politických událostí, nikoliv aby v nich nalezl podnět obecného přemýšlení a vrhnul se do tříšti otúzek sociúlních, nikoli aby pokoušel se o jejich řešení, nýbrž z potřeby lyrikovy, prožíti co nejsilnčjší otřeSy citovosti, tkyčjící kořeny až. v temných hlouhk;lch ra<;y a kmene. Vytvořil v improvisarh'h "T h e o d o r u 11: o m m s e II o v it[na začátek stránky]