Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor básní - str. 13

[na přehled] [na text]

SOVA, Antonín. Výbor básní. Praha : Alois Hynek, [1910]. 86, 2 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

13

velmi pokročilého "ú d o lín o v é h o k r álov s tví", mnoho retrospektivy, ba nejeden dokument opravdového návratu k starším hodnotám duševním i uměleckým. Plněji než kdy před tím ozývá se tu Sova erotik, stvořivší současně v lyrickém "I v o věr 0má n ě" knihu sladké a výmluvné touhy po léčivém a svobodném ženství. Erotické partie z prvních Iyrický~h knih Sovových zpívají o lásce rozmarné, prchavé, nervosn! která sotva sestupuje do hloubek citu a jež, jsouc věčným vzrušováním a drážděním, nemá síly, aby se stala osudem. Teprve teď vstupuje žena (ve "Vybouřených s m utc í c h" odsouzená příkrým misogynem a v "D obr o d r u ž s tví c hod v ah y" zúčastněná na clíte mravní revoluce) plně do Sovovy poesie - a sensitiv, plný touhy a snění, zpívá k její poctě a na přivítanou pie<;y záhadného kouzla, v němž se mísí skutečnost a přelud, lyrika srdce i nervů, malba i hudba. K erotickým thematttm vrátil se Sova pak teprve po létech v hořkém svazku "L y r i kyl á s k y a ž i v 0t a", k němuž epický komentář shrnul v nervosních i1 otrávených povídkách ,,0 m i 1kování, lásce a zradě". Rub moderní lásky, skepse navždy zasnoubená se smyslovým nasycením a přesycením, hrůza odcizení a náhlý pocit znepřátelení propukají tu-

[na začátek stránky]