Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

V zajetí babylonském - str. 9

[na přehled] [na text]

HORSKÝ, Karel. V zajetí babylonském : česká tragédie o 3 jednáních. V Praze : Zora, [1924] (České divadlo ; sv. 50)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

filolog z povolání, jemně cvičený sluch a přesně reprodukující péro. Drama, které stanulo takto kdesi na rozhraní mezi jiráskovskou kronikou scénickou a mezi schOnherrovskou zkratkou dějinných sil v jejich nejdramatičtější srážce, není ještě zdaleka dílem hotového umělce, čemu svědčí i příliš výmluvná a výrazově neobratná předmluva apologetická. Karel Horský jako dramatik se teprve hledal. Měl za sebou zevní úspěch na plzeňském divadle, které v říjnu 1911 provedlo jeho psychologicky i slovně přeplněnou rodinnou tragedii "Příval" ve všech svých třech dějstvích značně začátečnickou, měl před rukama mnoho divadelních plánů nejrůznějších námětů, od "Achillova hněvu", "Deianeiry", "Tiberia" přes "Jiříka krále" až k moderním aktovkám a dramatům. Jako jeden z nejhorlivějších literárních členů družiny, shromážděné kolem Pelantova plzeňského "Směru", zajímal se i publicisticky soustavně o divadlo a studoval pilně jeho ústrojí; přemýšlel hlasitě i mlčky o základních dramatických problémech; měl po kapsách plno zápisníčků s úryvky výjevů, dialogů, point. Ze všeho toho a zejména ze samého dramatu "V zaj,etí babylonském" bylo patrno, že Karlu Horskému jako dramatikovi nechyběla živá náplň motivů, problému a postav, nýbrž spíše úsporná kázeň formální, která by zhušťovala, krátila a vybírala. Kdyby se jí bylo dostalo jeho historické tragédii, byla by plněji vynikla "působivost několika mohutných scén, dosahu až symbolického, na nichž si právem zakládal; byly by vypukleji vystoupily některé postavy hluboce lidské před kostýmem lidovým a historickým; bylo by dokonale patrno, jak za tragickými událostmi XVlII. věku rýsuje se samo patos českého národnYho osudu. Veřejné provedení tragédíe

- 9 -

[na začátek stránky]