Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

V zajetí babylonském - str. 8

[na přehled] [na text]

HORSKÝ, Karel. V zajetí babylonském : česká tragédie o 3 jednáních. V Praze : Zora, [1924] (České divadlo ; sv. 50)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

domí rozhodl setrvati v tom, k čemu mu poradil hned na počátku pud muže velmi bezprostředního a překotného, jehož se nevalně dotkla společenská kultura a jenž si nedovedl uložiti přísné a soustavné kázně mravní. Tak jsme jej znali z dětství jako sivookého, silného hocha rázných pěstí a nehledaného slova, v kterém krev přímo vřela; tak se ho chvílemi báli, ale v podstatě milovali jeho rakovničtí a plzeňští stwtenti, jimž byl nedůsledným, ale karakterním učitelem; tak choval se i k představeným i podřízeným na vojně, kde nad vzdorným a odvážným českým důstojníkem stále visela kletba politické podezřelosti a kde byl stále vysílán do první řady, aby ho několikráte stihlo zasypání lavinou kamení po výbuchu granátu, záznam v seznamu ztrát a na konec nervový otřes, přivodivší pak jeho předčasný skon.

To, co Karel Horský načerpal z kmenové pravdy svého domova a co nerozlučně spojil s projevy své povahové osobitosti, prošlo při tvoření dramatu z české protireformace zcela patrným mediem literatury. lák Jana Voborníka a čtenář Aloise Ji~áska přijal od obou těchto učitelů uvolněnou formu dramatické kro-niky, kde drobní součinitelé teprve v jedné velké scéně všestranně zasáhnou do dění a posunou je prudce v před; Karel SchOnherr, básník "Domova a víry", překvapivší jej shodou v intonaci, naučil ho překonávati pohodlné scénické kronikářství freskovitou zkratkovostí a pevněji vypracovávati myšlenkové kadence až k symbolickému obrysu; "jan Jílek" od Terézy Novákové, který látkově se hrou "V zajetí babylonském" těsně souvisí, byl Kqrlu Horskému nepochybně školou syté a sporé drobnokresby selské, v neposlední řadě i v dialektu, pro něž měl spisovatel, jako slovanský

- ff -

[na začátek stránky]