Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

V zajetí babylonském - str. 7

[na přehled] [na text]

HORSKÝ, Karel. V zajetí babylonském : česká tragédie o 3 jednáních. V Praze : Zora, [1924] (České divadlo ; sv. 50)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Vzpominka úvodem,

Když na samém počátku války, v červenci r. 1914, odcházel z Litomyšle na bojiště jako rakouský poručík čtyřiatřicetiletý profesor plzeňské reálky, Karel Horský, neleželo mu kromě osudu národa a dvou drohných dětí nic tak na mysli jako jeho druhé dramatické dílo "V zajetí babylonském". Zrozena ze silného vědomí reformačního, zachovávaného věrně v staroměšťanské litomyšlské rodině Horských, prosycena ŽÍvou a jasnou láskou k rodnému kraji a k jeho rázovitému lidu, vyzbrojena prohloubeným studiem selského mravu a jazyka, určena byla historická hra Karla Horského k husovskému jubileu r. 1915, aby oslavila poslední výhonky toho, co po stoletích, v úkrytu a y protivenství vyrostlo z kořenů, položených do země Mistrem Janem - proto odvážil se spisovatel ji označiti jako "českou tragédii".

Nevyrostla však jako dílo čistě předmětné. Ona náhlá výbušnost v duších drsných sedláků, chalupníků a tkalců osmnáctého věku, která vyznačuje všecko dění dramatu "V zajetí babylonském", bouřila i v povaze dramatikově: také on jako jeho hrdinové prudce vzeplával až k revolučnímu vzdoru, pak byl přepadáván neočekávanou nedůvěrou a skleslostí, mátl se na roz(estí, váhal, kolísal a na konec se zase podle hlasu své nezdolné krve a podle nutkání svého přísného svě - 7 -

[na začátek stránky]