Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Tři povídky malostranské - str. III

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Tři povídky malostranské. 3. vyd. V Praze : F. Topič, 1919. (Sbírka souvislé četby školní ; 4)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

NERUDOVY POVÍDKY MALOSTRANSKÉ.

POVÍDKAMI MALOSTRANSKÝMI, jimiž čtyřiačtyřicetiletý Jan Neruda r. 1878 shrnul novellistickou žeň posledních svých tří let, dostoupil jako povídkář vrcholu. V dlouhém období úplného odmlčení se lyrikova, jenž na samém prahu 60 let vnitřně uzavřel "Knihy veršů" a teprve r: 1878 přihlásil se zase "Písněmi kosmickými", uzrálo vypravovatelské, epické a psychologické umění Nerudovo, projevivší se poprvé knížkou Arabesek r. 1864.

Tento svazeček drobných povídek, úsečných črt ze skutečnosti, dětských vzpomínek a mladistvých kratochvílí značí po mnohé stránce průpravu k "Povídkám malostranským". Již tu zachycuje rodák a dlouholetý příslušnik n;}-f rázovitější a nejstarožitnější čtvrti pražské řadu význačných a svébytných postaviček, jak pamatoval se na ně ze svého dětství; již tu oživuje s bystrým smyslem pro zachovalou' malebnost a pro časové kouzlo mnoho místních a dobových zvláštností Malé Strany, které takřka tvoří přirozený rámec pro ony postavy a jich nepatrné osudy: již tu obestírá nejednou celý děj toužebnou a tklivou vzpomínkou na své mládí, které při veškerém hmotném strádání. a při vší společenské stísněnosti bylo krásné a radostné. Ale podobností možno sledovati ještě dále~ Dvojí citová struna, na níž zahrány jsou .celé "Povídky malostranské", zvučí mocně již v "Arabeskách": jednak vroucí a důvěrný soucit s trpí. cím, bloudicím a v životním boji podléhajícím povrženccm

[na začátek stránky]