Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Theodora Nováka stati vybrané - str. 5

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Theodor. Theodora Nováka stati vybrané. Praha : Arne a Teréza Novákovi, 1902. 251 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

1.

1879-1889.

Podobizna Theodora Nováka z roku 1884.

Všechny myšlénky Theodora Nováka nesoucí se k domovu, všecky jeho vzpomínky splácené rodišti, sedaly na lesnaté stráně českomoravského pohoří, bloudily v hlubokých horských údolích okolí rodné Litomyšle, trhaly bělostné scdmikvítky Strakovských lesů a fialové vřesy Budislavských skal, jež pro ně vzkvétaly daleko spíše než stříbrná lilie starobylého města Litomyšle, vyrůstající v studeném stínu elegického renaissančního zámku a zasmušilé a téměř opuštěné piaristské kolleje. Tradice a ovzduší českobratrského druhdy města nedotkly se ani v dětských letech duše dítěte, jehož rodný dům tměl se úplně na periferii města, nad polovenkovskými chaloupkami a domky předměstí Záhradí, tonoucího v bohaté zeleni ztichlých zahrad a posunutého hluboko do kvetoucích luk a zrajících polí. Zde v »Brachtlově chalupě« narodil se Theodor Novák 21. ledna r. 1879 jako druhé dítě pražských rodičů, professora Dra Josefa Nováka a Terézy Novákové, rozené Lanhausovy, v smutném čase neoschlých slz za záhy zesnulou malou dcerušku a palčivého zármutku nad náhlou, nevysvětlitelnou smrtí matky matčiny. I bylo pozdraveno krásné děcko jako pravý Theodor, božská útěcha a dar po těžkých ztrátách, a brzy stal se jemný

1*

[na začátek stránky]