Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Theodora Nováka stati vybrané - str. 255

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Theodor. Theodora Nováka stati vybrané. Praha : Arne a Teréza Novákovi, 1902. 251 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OBSAH.

Stránka.

P odo bi zna Th eod O raN ovák a dle pérokresby Maxe Švabinského.

S facsimilem podpisu. . . . . . . . . . . . . . . Před listem titulním.

T h e o d o r N o v á k. Životopisný nástin od Arne Nováka. (S dvěma vyobrazeními.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5

Sta ti filosofické:

Extense individua jako princip soustavy světové. 41

Dílo Maxe Stirnera . . . . . 54

Arnošt Haeckcl, biolog a filosof. 72

Stati paedagogické:

Vyučování přírodopisné na gymnasiích. . 113

Botanická ' metho~ika na gymnasiích. , . 128

Stati přírodovědecké:

Rašeliny Žďárského pohoří. 143

Příspěvky k morfologii a anatomii pižmovky (Adoxa moschatellina L.)

(S dvěma vyobrazeními v textu a čtyřmi zvláštními tabulkami.) . 148

O chemickém složení rostlinné blány buněčné.. . . . . . . . .. . 161

Dusíkaté derivaty uhlohydratů v tělech živočišných a rostlinných. . 167

Stati vědu popularisující:

Naše země. . . . . . . . . . . , . 189

O rostlinné assimilaci. . . . . . . . . . 203

Přírodní přehled východních Čech. . . . 212

Karolina Lukrecie Frederika Herschelová. . . 216

O pokrmech kvašených. . 220

O výživnosti potravin. ' 223

Květena v oknech. . 229

O topení. . . . . . . .23 Ukázky recensí:

J. Sully: Studie dětství. ...., . 241

F. V. Krejčí: Bedřich Smetana.. . . . 243

Idealism a realism v přírodní vědě. . . 245

Seznam prací Theodora Nováka . 250

Poděkování . . . . . , . . . . . . . 253

[na začátek stránky]