Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Theodora Nováka stati vybrané - str. 11

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Theodor. Theodora Nováka stati vybrané. Praha : Arne a Teréza Novákovi, 1902. 251 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

II.

1889-1895.

Piaristské tradice, obestírající závoji ze sedmnáctého a osmnáctého věku žlutavou budovu gymnasia litomyšlského s barokní věžičkou a zachycené se slunné a barvité své stránky Jiráskovou »Filosofskou historií« pomísily se po sestátnění ústavu r. 1874. s uniformními rysy studia humanitně realního a přebarveny byly stálým stykem gymnasia s realkou litomyšlskou, jež s ním chvíli od chvíle tvořila i jednotný celek. Studenti gymnasijní chodili dále do chladné a přísné krásy mohutného chrámu piaristského, ale byli kromě toho voděni i do rozsáhlé botanické zahrady při budově někdy realní; odříkávali před hodinami tradicionelní latinské modlitby k Duchu svatému, ale učili se kreslení jako na školách realních; nosívali o slavném Vzkříšení v šumném průvodu kaditelnice, triangl neb paschu, ale záhy učili se hojnými a vzácnými dalekohledy fysikálního kabinetu pozorovati hvězdnaté nebe; chodíyali na mše za spásu duše lllustrissimae Berulae Freboniae Eusebiae de Pernstein, skutečné zakladatelky ústavu a domnělé fundatorky chlebíčkové nadace pro chudé studenty, ale pitvali při tom v praktických cvičeních anatomických a mikroskopických nižší obratlovce.

Tak zastihl na podzim r. 1889 Theodor Novák litomyšlské gymnasium, na němž pro dlel po šest let. Hned z počátku projevil se v něm student bystrého úsudku, pronikavého nadání, nezdolné píle; přesný počtář i vynikající stylista. Již v primě, kdy, jak sám žertoval, unavovalo jeho vysvědčení přílišnou jednotvárností, kvalifikovány byly professorem Fr. Jelínkem jeho vědomosti grammatické jako vynikající zvláštní poznámkou na semestrálním vysvědčení. Jeho nezvykle rozsáhlá znalost přírodopisu byla professorem Em. Bártou, jemuž se vždy cítil vděčným za uvedení do věd přírodních, uznána tím způsobem, že jako žák nižšího gymnasia se směl účastniti praktických cvičení pro studenty z tříd vyšších. Při nich batolil se třináctiletý hošík poněkud neobratně v příliš dlouhé modré zástěře, ale s akuratessou zacházel se zkumavkou a lihovým kahancem a ovládal dobře mikroskop a anatomický nožík.

[na začátek stránky]