Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Theodora Nováka stati vybrané - str. 10

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Theodor. Theodora Nováka stati vybrané. Praha : Arne a Teréza Novákovi, 1902. 251 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

10

to rozkošná škola vkusu a poznání pro Theodora Nováka, jenž prošel celé lesy novohradské a konal odtud návštěvy i do Budislaví. Na jednom společném výletě do Rychmburka náhle zmizel v krajině zcela jemu cizí i neznámé, kde hojné cesty poskytovaly příležitost zblouditi; společnost věřila, že se ztratil, jen matinka spoléhala na jeho bystrý smysl orientační, a skutečně: společnost přichází na Rychmburské náměstí a vstříc jí kývá svým kloboučkem Theodor.

Byly to jeho poslední prázdniny jako školáčka; po nich vstoupil na gymnasium. Byl již poněkud zklamán, když pro nedokončený desátý rok nemohl po čtvrté třídě býti přijat na školu střední a v páté třídě se upřímně nudil. Pilnou hrou na klavír, jíž se tehdy celou energií oddal, zaháněl v zimě svou dlouhou chvíli, a z jara kynula zas Kalouška a Strakovské lesy. Ale i tu toužil po gymnasiu: sbíraje brouky a kapradiny litoval srdečně, že nezná jich vědeckého systému a latinských jmen. Tušil, co jest věda, ale těšil se nedočkavě, že to bezpečně a jasně pozná. S těmi nadějemi vstoupil v září r. 1889 do primy litomyšlského gymnasia.

[na začátek stránky]