Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý - str. 9

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý. Praha : Vesmír, 1923. 238, ix s., [1] l. obr. příl. (podobizna)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Shakespearovou nabízející se analogii mezi Coriolauem před I<ímem .a Žižkou před Prahou, Svatopluk Čech prohloubil mravní obsah historické látky, kterou si postupně vykrašloval řečnicky a dodal jí nejen myšlenkové váhy, ale i důležitosti osobní.

Stávala se mu významným soudem o táborském hrdinství vtěleném v kmetného Trocnovana: nad branná vítězství husitských válečníku stavěl etické sebeovládnutí, vnitřní kázeň, která překonává fan Sťastnou náladovou exposicí uvádí básník čtenáře rázem do situace v Žižkově táboře před Prahou za třetího obléhacího dne; i veršová forma zvyšuje účinně dojem, že se ocítáme v dějstvu, jehož nejvýznačněj~ím znakem jest mužná pádnost, prudká rozhodnost. Kdežto ve většině současných skladeb, zařazených pak do »Nové

9

[na začátek stránky]