Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý - str. 217

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý. Praha : Vesmír, 1923. 238, ix s., [1] l. obr. příl. (podobizna)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

KAPITOLA PÁTÁ.

KANDIDA 1 I NESMRTELNOSTI.

• A kdy v řádných lidi kruhu někdy shlédnou veršotepce,

v loket občan tukne druhu, ukáže naň stranou, šepce:

•• Hleď tam poeta ten velký   Zdá se, že mu nejdou k duhu, jeho ghasely a znělky!

Kabát má též ledajaký.

Zdaž to důstojné je muže chytat hvězdy nad oblaky,

trhat pomněnky a YllŽe,

s motýli si hráti dětsky. ` Moh' být užitečným tvorem, doktorem či profesorem snad i mandát poslanecký ulovit"" - - "

.Petrklíče." 1883.

Z pozdějších vzpomín1}ových knih Svatopluka Čecha jsou dopodrobna známa léta jeho literárních začátků a dobrodružné i trapné zkušenosti jeho mladistvé bohémy. Vidíme jej se souvěkými druhy v opojení básnickou tvorbou i prvními úspěchy, kterými v kavárnách á hospůdkách rázu co nejskromnějšího otřásá závist soutěžících kamarádů; dovídáme se o útocích na redakce a o nedorozumění s jejich vůdčími osobnostmi i o nesnázích s tvrdohlavými a zištnými nakladateli; nejsme ušetřeni ani stesků do kritiků a do hluché nechápavosti průměrného měšťáckého čtenářstva. Z almanachů, z časopisů, ale částečně také z redakčních listáren poznáváme i jména ctižádostivých účastníků různých těch družin, p'řezvaných »Oreb«, »Vltavan«, »Bratří literáci«, »Ruch«; na mnohé z nich, kteří úplně zapadli, zachovali jen druhové vzpomínky ve svých pamětech. Blouznivé snažení těchto »buřňáků«, kteří i v politice byli svobodomyslnými fantasty matně revoluční touhy, zdálo se jim samým jediné důstojným obsahem života, kdežto chlební studium neb později občanské povolání jevily se pouhou

217

[na začátek stránky]