Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý - str. 163

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý. Praha : Vesmír, 1923. 238, ix s., [1] l. obr. příl. (podobizna)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

KAPITOLA

ČTV R T Á.

T:R I IDY L Y .

• A nechf si lidstvo k výši jakékoli svým duchem vzlétne, zjemní svoje žití, ta práce prastará na plodné roli

vždy základem piec bude jeho bytí.

Ta práce všedni dosahem je prvá,

jsou bez nt všechny stavby ducha vratky, neb šfáva životnt, jíž lidstvo trvá,

jen tam se prýští - z ňader Země matky /"

• Sekáči." 1903.

Od konce let sedmdesátých, záhy po smrti otcově, ozývá se v básnickém tvoření Svatopluka Čecha stále častěji trojzvuký akord plaché a nyvé eiegie: stesk blížícího se stáří, touha po ztracené mladosti a blouznění o návratu z města do svobodné přírody venkovské. Z těchto motivů utkána jest povídková arabeska »Výlet do m1adosti«, otištěná. r. 1882 a vyřešená humoristicky; milované Středohoří, jak je básník znal z dob vranských, tvoří krajinné pozadí "drobného příběhu málem erotického, v němž něžné kouzlo vyblédajících vzpomínek se rozmarně konfrontuje se skutečností, pozorovanou očima zestárlého ilusionisty rámec výpravný s chudičkou zápletkou jest pouhou ilustrací jádra lyrického.

Čjstě lyricky zpracoval Svatopluk Čech tuto zkušenost samotářského srdce o něco dříve ve volné improvisaci »Letní procházka«, kterou r. 1881 s pseudonymem Ot. Čerycha a s obrázkovým doprovodem přinesly »Květy«; tato formalisticky umná a samoúčelně hravá skladba náleží k nejdůvěrnějším a nejupřímnějším zpovědem básníkovým z mužných let. Patero jen dekoračních a umělecky bezvýznamných kreseb, jejichž stočky byly nahodile koupeny pro »Květy«, dalo prvni podnět k básni, která přece neklesla na pouhou popisnou parafrazi, a vzbudilo v poetovi živou představu přírody, v níž odehrávala se jeho mladost. Byly to tyto hálkovské výjevy z české louky a stráně: 11* 163

[na začátek stránky]