Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý - str. 1

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Svatopluk Čech : dílo a osobnost. Díl druhý. Praha : Vesmír, 1923. 238, ix s., [1] l. obr. příl. (podobizna)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

KAPITOLA

P R V N í.

TÁBOR A GOLGOTA .

• Ó nebe, rozhluč uraganem těch zvonil rety kovové,

ať znovu svatým ohněm vzplanem' v jich staré písni hromové,

ať v čela vrdtí hrdé vzdory

a zdpal zhaslý v chabé zory,

ať sílu pažim vdechnou mdlým,

ať k novému se vypne vzletu duch český, z něhož bleskli světu Jan Hus, Jeroným,'

.Dva zvony'. 1887.

Nadšení Svatopluka Cecha pro husitství, které po prvé ulllělec~ kého výrazu došlo v mohutné mladistvé baladě o »tIusitovi na Bal~ tu« a pak opětně problesklo v předposledním víděIlÍ »Snů«, nebylo nikterak uspokojeno ztělesněním, jehož se mu dostalo v první velké epopeji básníkově, v »Adamitech«. Tam zachy<.:ena byla z celého nábo •. ženského, národního i sociálního hnutí episoda pouze podružná, a i ta zmizela pod prudk}~m náplavem novov.ěké problematiky filosofické a erotické; vlastní vá1ečníci táborští se Žižkou v čele ustupovali nad Nežá3kou nadobro do pozadí. I zabýval se Sv. Cech po celý život soustavným a oblíbeným plánem zvládnouti slávu a pád husitského hrdinství rozsáhlou epopejí, jež, soudíc podle nejednoho náčrtu, měla vrcholiti tragedií lipanskou. Na rozdíl od »Adamitů«, v nichž mu na~ dobro nešlo o propracovaný a ověřený kolorit dobový, zbroiil se nyní důkladn'$rmi studiemi dějinnými, snaže se zřejmě, aby do událostí XV. věku nevnášel novodobých myšlenek, nýbrž aby postihl, kromě obrysů a vývoje historických událostí, také íejich ideovou podstatu. K tomu všemu však bylo třeba soustředěnější práce a volnějšího času, než kolik mohl básník věnovati svým dílům až po »Evropu((, improvisovaným po částech v hodinách urvaných nemilé práci v advokátních kancelářích; výhodnější podmínky ty naskytly se teprve, když po otco1* 1

[na začátek stránky]