Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Studentský almanach 1906 - str. 113

[na přehled] [na text]

Studentský almanach 1906. Praha : Svaz českoslovanského studentstva, 1906. 123 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

113

publicistice, přidržuje se především vzoru, jez podávalo jihoněmecké hnutí svobodomyslné. Skutečně toto sloučení knižní theorie a životní praxe, poznání naukové i reálního jest 'rys, jímž lIavlíček energicky se zmocňuje sympathií a obdivu studentského světa, dávaje mu rázovitý vzor studia uceleného a živoucího, které inspirujíc se bohatstvím a silou skutečnosti opětně ji násobí a zmocňuje.

Ale důvod vnitřního hlubokého vztahu českého studentstva k Havlíčkovi leží jinde. Havlíček jest typický repraesentant mládí, zdravého, silného, energického mládí v našem národním probuzení, které dotud má ráz stařecký, umdlený, chladně rozvážný, studeně kontemplativní - teprve jím vstupuje svěží, prudká, útočná mládež do českého obrozeného života. Před Havlíčkem jest to jediný Mácha, kdo představuje v českém duševním světě práva a touhy, odvahy a prudkosti mladé duše. Dobrovský a Jungmann jsou filologové předčasně sestárlí v prachu knihoven a poznání gramaticko historického; svěží a bystrý Čelakovský snaží se vědomě a soustavně spoutati, disciplinovati, organisovati svůj kypící temperame!1t vyrovnanou, krasocitnou, přesnou gracií; Kollár jest dojemně senilní již v studentských letech, kdy miluje studenou hlavou, přemýšlí o kategoriích mrtvé a archeologické historičnosti, volí místo živé a plnokrevné skutečnosti národní umělou a vyhublou hypothetickou ideologii slovanskou, píše přežilými akademickými formami literárními; sám Palacký, který do Prahy přichází jako krásný, náboženskými i filosofickými krisemi zaměstnaný mladý muž podléhající svůdnému kouzlu krásných

8

[na začátek stránky]