Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Studentský almanach 1906 - str. 111

[na přehled] [na text]

Studentský almanach 1906. Praha : Svaz českoslovanského studentstva, 1906. 123 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ARNE NOVÁK:

HAVLíČEK A ČESKÉ STUDENTSTVO.

K velíké národní oslavě padesáté památky Havlíčkovy smrti hlásí se radostně a nadšeně v první řadě české studentstvo, nikoliv snad jen proto ,aby zúčastni19 se povinně na jedné z oněch příliš četných a příliš hlučných slavností jubilejních, kterými v Čechách s pietou dosti pochybnou uctívají se jedním dechem bytosti vzájemně protichůdné, nýbrž daleko spíše proto, že intensivně a živě cítí svůj bezprostřední a vroucí poměr k Havlíčkově osobnosti.

Havlíček arciť nebyl naprosto tím, co dalo by se nazvati vzorem typického studenta. Nevynikl na studiích ani zvláštní láskou ke škole a učitelúm, nepřinesl si z německobrodského gymnasia a z pražské filosofie ani hlubších, cennějších vědomostí ani vynikajících zná.mek, nepodléhal silnějšímu a vydatnějšímu vlívu svých professorú a nedokončil vúbec vysokoškolských studií, byv ze semináře vyloučen "pro nedostatečný prospěch a lehké zásady". Osvědčil krajní lhostejnost pro studium chlební, jež dává podklad životu a nedbal na-

[na začátek stránky]