Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Studentská Litomyšl - str. [80]

[na přehled] [na text]

Studentská Litomyšl : almanach vydaný na památku otevření nové gymnasijní budovy a na oslavu 50. výročí všestudentského spolku Smetana. Litomyšl : nákladem slavnostního výboru, 1923. 80 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OBSAH:

Alois Jirásek: Starý obyvatel . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Dr. Frant. Páta: Stavební historie litomyšlského gymnasia. .4:

-a: O naší nové budově gymnasijní 8

Dr. Em. Ruffer: Stručná kronika gymnasia v Litomyšli 9

Vilém Kaválek: Studentstvo litomyšlskp za války a po ní 21

MUC. Zd. Řiha: Příspěvek k vývoji a řešení sociální otázky stu dentske lU

Ferd. Ruth: Vzpomínky z let 1868-1876 29

Ferd. Ruth: Humoristika . . . . . . . . 38

Dr. Ignác Kadlec: Vzpomínka. . . . . . 46

Dr. Frant. Lašek: Hrst vzpomínek na studentská léta v Litomyšli 43

Otto Popler: Několik vzpomínkových drobtů . 50

Ph. Mg. Jan Laub: Trochu vzpomínek 53

Dr. Rudolf Politur: Naše oktáva z roku 1898 . 5 Dr. Arne Novák: Tradice piaristské. . . . . 58

Dr. Josef Páta: Vzpomínka hodně literární. 61

Viktor Kamil Jeřábek: Na tarase " . . . 65

Čestmír Jeřábek: Vzpomínka na Litomyšl. 69

Karel Konečný: Litomyšl-;ká "maffie" . 70

Seznam učitelltva v letech 18f13-19Z3 . . 71

Statistický přehled žactva 1893-1923 76

Vědecké články ve výročních zprávách od roku 1894 7 Dr. Fr. Páta: Publikace o Litomyšli a okolí . . . . . 7 Přílohy: Rud. Beneš, Staré gymnasium. Původní dřevoryt.

Budova nového gymnasia. Reprodukce.

[na začátek stránky]