Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Studentská Litomyšl - str. 61

[na přehled] [na text]

Studentská Litomyšl : almanach vydaný na památku otevření nové gymnasijní budovy a na oslavu 50. výročí všestudentského spolku Smetana. Litomyšl : nákladem slavnostního výboru, 1923. 80 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

nasisté různých stupňů přisluhovali za vedení P. Petra Čápa při tohoslužbách, a zvláště studentská účast při slavnosti Vzkříšení, kdy hoši z nízsúlo gymnasia v komžičkách různým způsobem horlivě a neobratně ministrovali, kdežto oktaváni v černém šatě nesli s velkou důstojností rozžaté svíce, září v paměti jasným světlem, podobným lihovým plamenům, které v slavný ten večer vzplály po obou stranách oltáře chrámového. Bylo v tom jistě církevní úsilí připoutati vnímavou mladou mysl k náboženským obřadum; byl v tom asi také kus praktické pedagogiky, jež ceremonielem vzdělávala chování sLldentské, ale především bylo v tom mnoho poesie, neodlučitelné pro nás stal'é studenty od gymnasijní Litomyšle.

Stará budova gymnasijní na Olivetské hoře se svou milou vížkou a se sochou svatého Josefa Kalasanckého ve výklenku osiří letoškem tak jako za naší doby osiřela kolej píaristská v jejím sousedství; my, někdejší její frekventanti, myslíme na to s pocitem elegickým. Ale budoucím žákúm litomyšlského gymnasia v nové, rozlehle a pohodlné budově přejeme ze srdce, aby se také na jejich moderním ústavě vytvořily tradice a vykvetla poesie, na něž budou v mužných letech s vděčným pohnutím vZDomínati.

61

[na začátek stránky]