Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Studentská Litomyšl - str. [2]

[na přehled] [na text]

Studentská Litomyšl : almanach vydaný na památku otevření nové gymnasijní budovy a na oslavu 50. výročí všestudentského spolku Smetana. Litomyšl : nákladem slavnostního výboru, 1923. 80 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

REDIGOV AL!:

Ředitel František Autrata. - Prof. Vilém Kaválek.

Dr. František Páta.

Tiskem Pražské akciové tiskárny v Praze.

[na začátek stránky]