Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Studentská Litomyšl - str. [1]

[na přehled] [na text]

Studentská Litomyšl : almanach vydaný na památku otevření nové gymnasijní budovy a na oslavu 50. výročí všestudentského spolku Smetana. Litomyšl : nákladem slavnostního výboru, 1923. 80 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

STUDENTSKÁ

v

LITOMYSL

ALMANACH VYDANÝ NA PAMÁTKU OTEVŘENÍ

NOVÉ GYMNASljNÍ BUDOVY A NA OSLAVU 50. VÝRočí VŠESTUDENTSKÉHO SPOLKU "SMETANA"

V LITOMYŠLI 7923

NÁKLADEM SLAVNOSTNÍHO VÝBORU

[na začátek stránky]