Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2 - str. XII

[na přehled] [na text]

MÁCHA, K.H. Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2. V Praze : Laichter, 1907. 350 s. (Čeští spisovatelé XIX. století)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

doléhaji tyto nálady již z dětského eteni, které v podobách bizarně zkreslených, v postavách zkřivených až ke karikatuře, v křiklavé směsi silně nanesených barev podává německou rytířskou a loupežnickou romantiku se' záhadnými a tajemnými figurami děsivých společenských odbojníktlv a vyhoštěnců, s krvavými a zmatenými příběhy, odehrávajícími se v končinách osamělých, ponurých a strašidelných. Zamlklý a pilný žák svatopetrské školy a později samotářský a hloubavý student novoměstského zcela zněmčilého gymnasia, k jehož mysli pražské životní prostředí mluvilo střídavě jazykem společenské bídy a historické, temné elegie, zprvu chápal tuto lekturu polodětskou a polosensační jako pouhou epickou látku k nasycení obraznosti předčasně vznícené; leč dosti záhy vnikal ve své chudobné samotě vášnivého čtenáře a snaživého gymnasisty, kterou vynutil si jako zvláštní výjimečné dobrodiní na svém nuzném řemeslnickém okolí, za fabule všech těch plačtivých ballad, hrůzostrašných románů, rytířských kusův, u nás z Německa rozšiřených a napodobených, a postupně pochopoval duševní stavy, které se skrývaly a maskovaly romantickým dějovým apparátem této literatury a lžiliteratury.

Tak v souhlasu s romantickou sentímentálností moderniho básnictví, jejíž vývoj zasahuje anglické pisemnictví od Younga po Shelleye, Francii od Bernarda de Saint-Pierre po Lamartina, německou lyriku od Holtyho po Lenaua, mladistvý Mácha vypěstoval sám v sobě zvláštní citový individualismus, podporovaný jednostranným rozvojem citovosti a obrazotvornosti na úkor energie intellektuá!ní a villc činorodé. Neurčitá a kolísavá tesk XII

[na začátek stránky]