Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2 - str. IX

[na přehled] [na text]

MÁCHA, K.H. Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2. V Praze : Laichter, 1907. 350 s. (Čeští spisovatelé XIX. století)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

leckém rozsahu prožil a vypěl temnoty, smutky a ZOI).falství romantické doby a romantické poesie; svýma velkýma očima, v níchž vrstevnící nalézají soustředěny obrazy hlubokých nocí a dojmy bludného putování, přihlédl k černému, nebezpečnému dnu romantického světového názoru, kde v agonii svíjejí se vášně, rouhání a výkříky naprosté skepse a číré beznaděje; kvetoucím a svěžím údolem soudobého průměrného romantického básnění, nad nímž jásají skřívaní lidové písně, za temné, přišerné půlnocí došel k děsívému a strmému hradu Nicoty.

Kdežto souvěkovcům, vychovaným živototvornou a positivní poesií Jana Kollára a Františka Ladislava Celakovského, stačila k odsouzení a odmítnutí Máchovy poesie právě tato její zoufalá negace, její bořivý níhilismus a její krajně vyhnaný indívidualismus, prvky naprosto rozkladné pro tendenční soustavu obrození národního, případá mladšímu pokolení, jehož kolébka stála nedaleko rakve Máchovy, vděčný a krásný úkol protichůdný: pochopiti, ba zbožniti Máchu vyhledáním a oceněním psychologických a básnických jeho hodnot, které znamenají prohloubení, oživotnění a stupňování poesie. Teprve tu se Mácha zjevuje básníkem pronikavé vnitřní pravdy, který vždy II všude podává celou citovou a myšlenkovou skutečnost svojí duše; lyrikem důsledné a naprosté poctívosti, jenž se stále vyznává a odhaluje tam, kde ostatní básníci soudobí skrývají se za zastaralé dekorace lidové naivnosti, slavjanofilských pomyslů, historických fikcí; posléze umělcem vzácné cítlivosti pro odstín a polotón slova, pro barevnost a malebnost obraZil, pro hudbu Iduševnost rhytmu.

IX

[na začátek stránky]