Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2 - str. 356

[na přehled] [na text]

MÁCHA, K.H. Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2. V Praze : Laichter, 1907. 350 s. (Čeští spisovatelé XIX. století)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Strana

Dramatické zlomky 195

B r a t řL Truchlohra v pěti jednáních . . . . 195 Král Ftidric.h. Tnichlohra v pěti jednánich 216 B o I e s I a v. Truchlohra v jednom jednáni . . 219 B r a t r o v r a h aneb Václav a Boleslav. Tru chlohra v pěti jednánich . . . . . " . 220

P o I es n ý. Veselohra ve třech jednáních . 225

Zlomky rozličné . . . . . 230

Rozbroj světů. .230

I. Svět zašlý . . . 230

II. Svět smyslný . 234

N á v ra t I.-IV. . .237

Př i s a h a (1833) . . . . . . . . . . . . . 242 Vale, lásko ošemetná! Adieu! Lebe

wohl!. . . . . . . . . .24 Zlomky bez nadpisů. .245

Plán k "Valdeku" . . . . 248

Plá n k "V Y š e hra d u" . . 249

Plán ke "Karlovu Týnu" . . .. .252

Před ml uva k chystaném u spisu.

v Částka prvni . . . . . . . . . . . . . . 253 R e č (jakou na uvitáni České Včely měl Karel

Hynek) opsaná a s mnohými zkrácenimi (která se všecka proti vůli spisovatelově stala) vytištěná roku běžiciho . . . . . . . . . 25 Dudák 258

Máchovy dopisy. . . . . . . . . . . . . . . . 260 Rodičům, Loře a přibuzným. I.-XIII .. 260

Boleslavské krásce. XIV.-XV. . ~3

Hindlovi. XVI.-XX. .. . . . . .284

Redaktorovi "Květů českých" XXI. .295

Ves e I ském ll. XXII. . . . . . .295

Šim á kovi. XXIII. . . . . . . .297

Nezn ámém u. XXIV.. . . . . .298

Benešovi. XXV. . . . . . . . .346

Z Máchova Denniku. (1833-1835.) , . .30 Poznámky. . . . . . . . . . , . , 337

[na začátek stránky]