Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2 - str. 355

[na přehled] [na text]

MÁCHA, K.H. Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2. V Praze : Laichter, 1907. 350 s. (Čeští spisovatelé XIX. století)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Strana

6. Měsic stoji s zesinalou tváři . 142

7. V přirodě jak vše se jindy smálo . . 143

8. Hoj, byla noc! zelené světlo luny. . 14 9. Ladný zjeve porozvitých růži . . 14 10. Plná luna nad porostlou stráni. . 145

ll. Má děva ještě dřimá. . . . . . . 146

12. Jako Trosky v světle bledém . . . 146

13. Však co darmo svoje smáči líce. . 146

14. Otec zpomene rodině . . . . . .. . 147

15. Kde k nebesům modrým vysoko pne

vzhůru se skála . . . . . . 147

16. Hle, co v zeleném hájiku . 148

17 .• Ještě ten přejdete les" . 148

Mni c h. (Zlomky z romantické básně.) 1.-3. . 150

Versuche des Ignaz Mácha 1829 . . . . . 160

Glaube, Hoffnung, Liebe, Vertrauen . . 160

Die Filhrer durch's Leben . 161

Die Freude. . . . . 162

Der Eremit . . . . . 164

Der Eremit (Variant.) . 16 Columbus . 171

Mein Wunsch. . . . 176

Elegie . . . . . . . 178

Oas Leben . . . . . 179

Zigeunerlied . . . . 180

Der erwachende Tag . 181

(Bez nadpisu). . . . . 182

(Bez nadpisu). . . . . . . . 182

An den Grabern der Freunde . 183

An dem Friedhofe . . . 184

Stimmen zur Namensfeier . . . 184

Meine Freuden . . . . . . . . 187

(Bez nadpisu). . . . . . . . . 18 Der Freitag in der Charwoche . 189

(Bez nlldpisu) . . 190

Siíngers Bitte . . . . . . . . . 191

[na začátek stránky]