Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 7

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

J\~()S 8,V.2.3.7.9.1o.

Přišel konec lidu mému, dí Bůh, nebudu již vice promljetijemu. Protož kvfliti budou zpěvové chrámoví etc. Přisáhl Hospodin skrze důstojnost Jákobovu, žel se nezapomenu na všecky skutky jejich. Anobrž způsobím to, že slunce zajde o poledni, a uvedu na zemi tmu v jasný den.J\ proměním svátky vaše v kvf1ení a všecky zpěvy vaše v nařfkání; a hude na každých bedrách žíně a na každé hlavě lysina, a bude v zemi kvílení jako nad jednorozeným, a poslední věci její budou den hořkosti.

MICH. 7, v. 9.

zůřivost hospodinovu ponesu, neb sem proti němu hřešila; až se vždy

zasadí o mou přla mne zastane .

[na začátek stránky]