Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 53

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Jana Amose Komenského

Smutný hlas zaplašeného hněvem Božím pastýře~

Podle B. Součkovy revise amsterodámského vydání z r. 1660.

s průvodním slovem Arne Nováka

a s kresbami Františka Bílka,

vydal jako 16. svazek své edice Aventinum

Otakar Storch~Marien, Praha I. Kaprová 52.

V grafické úpravě Josefa Marka

vytiskl Frant. Obzina ve Vyškově

v září 1920.

[na začátek stránky]