Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 51

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

tvoří nejvlastnější obsah " Truchlivého" i "Smutného hlasu" a. dodává mu vzácné hodnoty. Není to náboženské dramaindividualistické. Jan Amos ukládá své tu církvi i svému národu, aby rovněž tak jako on sám, užívali dějinných zkoušek za popud k náboženskému a mravnímu růstu, za průchod ke zbožštění, zvěčnění, zabsolutněnísvéhoživota-jenom tak možno okusiti podivnou chut milosti,ježspočívá v tom, že církevneb národ jsou vyvolenci Hospodinovými.

Této mluvě Komenského, obsažené zvláště v "Kšaftě" a v "Hlasu pastýřově" porozuměl národ náš za války světové, kdy vracely se hrůzy vojny třicetileté, a kdy poděšené srdce osvojovalo si pro útěchu ne jedno chiliastické proroctví Komenského. Proto se zbožnou vděčností otiskujeme si tato osobní a časová díla svého největšího učitele, abychom k nim mohli kdykoliv sáhnouti, když se zakolísáme na cestě za svou duchovní dokonalostí.

ARNE NOVÁK

[na začátek stránky]