Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře ... - str. 5

[na přehled] [na text]

KOMENSKÝ, Jan Amos. Smutný hlas zaplašeného hněvem božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se všemi se žehnající. Praha : Štorch-Marien, 1920. 51 s (Aventinum ; sv. 16)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SMUTNY HLAS

z A P LA Š E N É H OH N Ě V E M BOŽíM PASTÝŘE

K ROZPLAŠENÉMU, HYNoucíMU STÁDU, OSTATNí JIŽ RADY DANíM SE VŠEMI SE ŽEHNAJíc!.

PLÁČ JER. 4, v. 18.

PŘIBLíŽILO SE SKONČENí NAŠE, DOPLNILI SE DNOVÉ NAŠI, PŘIŠLO SKONČENí NAŠE.

V AMSTERODÁMĚ, LÉTA 1660

[na začátek stránky]