Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Selské písně - str. 70

[na přehled] [na text]

SLÁDEK, Josef Václav. Selské písně. Praha : Novina, 1937. 64-[4] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

lOS E F V. S LAD E K: SEL S K B Pl SNE.

K 25. výročí básníkova skonu vydalo Komité pro uctění památky básníka Jos. V. Sládka. S doslovem Ar na N o v á k a. - Vytiskla tiskárna N o v ~ na v Hradci Králové písmem Nová romana. - Oprava a obálka akad. malíře Fr. Pod e švy. - Nákladem

N o v i n y v Praze v červnu 1937.

[na začátek stránky]