Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Selské písně - str. 68

[na přehled] [na text]

SLÁDEK, Josef Václav. Selské písně. Praha : Novina, 1937. 64-[4] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Str.

Je tichá noc. .. . 3'1

Můj synku. .., . 3 Polní cestou .. . 35

Ne, ta moje pole. . 36

Hnědá brázda • 37

Za krále a vlast . '" 38

Ráj •. ... .• 40

Al velcí toho světa . . • . 41

Píseň vystěhovalcův .., 4'1

Dost práce již. . . .. 4 Je sečten dnů mých řad .. .. 46

Já nemazlím se s přírodou . . 48

Z osudu rukou .. '" 4~

Věky jdou a mizí. 50

Ba nejsem pán ..•. 51

Co tělem, duší. . .•• 52

V lůno tvoje, syrá země 53

Al nebe už se kaU . 54

Cos táhle šumí. 5 Mezi svými . 57

Doslov. 59

[na začátek stránky]