Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sedm legend - str. 9

[na přehled] [na text]

Keller, Gottfried. Sedm legend. Praha : J. Otto, 1904. 127 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

9

tinový košíček" a "Legenda taneční" patří východní literatuře legendární, ač utěšený příběh o svaté Dorotě se zálibou vypravován a zpracováván byl i na západě. V rytířském feudalismu dvanáctého a 'třináctého věku tkvějí kořeny tří legend Marianských, "Panna a ďábel", "Panna a jeptiška" a "P;:uma jako rytíř"; jsou tu volné variace různých motivů rozsáhlého svodu "Livota Mariina", který za nadvlády rytířské a klášterní kultury přecházel z lithurgické literatury laÚnské po částech do písemnictví národních, obohacován na· mnoze o rysy místní a tradice domácí. I bu· duje G. Keller na podkladě ohromné literatury legendární zahrnující mnoho tisíc čísel a objímající veškeré křesťanstvo, které dochovávalo tak v církevním rouše novellistické a romaneskní trosky klassické.

Tato legendární literatura stala se hlavně od dob romantiky hlubokou studnou moderních básníků, jichž časový a místní exotismus libuje si v bizarrních a úchvatných sceneriích skytaných naivními povídkami středověku; i látky Kellerem v "Sedmi legendách" přcbásněné, vracejí se mnohonásobně v poesimoderní. Nehledíc k Flaubertovi, jenž před "Pokušením sv. Antonína" často hnal svoji archaeologickou vášeň do vyprahlých pustin egyptských, mezi vychrtlé anachorety sváděné luznými fantasmagoriemi rozkošnických žen, byl to A. France, jenž v barvitém ro-

[na začátek stránky]