Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sedm legend - str. 8

[na přehled] [na text]

Keller, Gottfried. Sedm legend. Praha : J. Otto, 1904. 127 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

8

nadšeně a otevřeně vyslovili svůj radostný obdiv.*)

Legendy, skládající žertovný passionálek Kellerův, dělí se látkově ve dvě skupiny, odpovídající celkově oběma hlavním křídlům církevní literatury středověké. Křesťanství řecké, odehrávající. svá zkrácená divadla s dlouhými meditativními rhonology v prvoobcích na březích Černého Moře a na pustinách egyptských, odkázalo své paměti budoucnosti ve velikěm souboru legend psaných původně řeckyi-l. známých v středověkých literaturách pod úhrnným názvem "Livoty otcuv". Zázračná a mnohomluvná ta encyklopedie střídající tu pestré líčení sensačních divů se suchými asketickými úvahami a vddÍidí z rozmařilé nádh~ry orientálních měs,t a ,paláců do chmurných poust'even, 'pOskytla motivy legendám, jež zpracoval Keller v "Eugeniii" a "Svatě zlém Vitališovi", jako vůbec jest zdrojem sujetů v moderních literaturách, od Flaubertova "Pokušení svatého Antonína" po "Hilariona" J. Vrchlického. I náměty legend "Dorotin kvě

  • ) Studie Klirnbergerova čte se nyní v
rozkošné sbírce jeho essayí ~Litterarische Herzenssachen., Scherer pojal svoji úvahu do knihy »Vortrage und Aufsatze ZUT Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland und Oesterreich •. Kromě těchto statí dlužno uvésti též III. díl J. Baechtoldova »Gottfried KeJ1ers Leben. jako hlavní pramen pro poznání vzniku, prameni'! a povahy »Sedmi Legend«.

[na začátek stránky]