Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sedm legend - str. 7

[na přehled] [na text]

Keller, Gottfried. Sedm legend. Praha : J. Otto, 1904. 127 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

7

dati pod titulem "Na zlaté půdě" ("Auf Goldgrund"), dotýkaje se tak jejich techniky, připomínající primitivní malířství církevní, jež svoje vroucí postavy a naivní architektury staví na zlatý podklad. Ale b;ísníkův přítel, esthetik ra kritik F. Th. Vischer neschvaloval tento trochu strojený a hravýnázev, upozon'ioval však Kellera důtklivě, aby neopomenul předeslati ironickou předmluvu, v které by před vlastním dílem předstoupil před čtenáře autor, podobně, jako v Goetheově Faustu diváku nejprvé se představí divadelní ředitel, básník a žertovná osoba. Gottfried Keller uposlechl pouze částečně rady druhovy; odmítl též vlastní náp<).d přidati ještě jednu legendu (z cyklu o sv. Brandanu) a odeslal v prosinci r. 1871 rukopis "Sedmi legend" se ~tručným úvodem do tiskárny. Tisk zdržel se stávkou sazečskou a tak teprve () velkonocích r. 1872 dostalo čtenářstvo "toto malé entremet, tuto směšnou misku zavařených švestek", jak Keller vtipně "Sedm legend" naz)'vá. Kniha měla pronikavý úspěch, záhy byla překládána do francouzštiny, brzy byla uspořádána nová vydání;*) vynikající kritikové jako F. Kurnberger, jemný mluvčí esthetické Vídně, a W. Scherer, obziravý pozorovatel s hlediska moderní historie literární,

  • ) Přítomný překlad zakládá se na šest~m
vydání úplně se shodujícím s. vydáním třetím, pro něž r. 1884 autor znovu revidoval a upravil text.

[na začátek stránky]