Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sedm legend - str. 6

[na přehled] [na text]

Keller, Gottfried. Sedm legend. Praha : J. Otto, 1904. 127 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

6

bachúv k době a kultuře skutečně protí1ehlé; filosofický radikalismus "Podstaty křesťanství" zamčnil na chvíli věřící naivností "Života svatých, z neklidného ovzduší doznívající červencové revolúce zabloudil p'.ljednou do zbožného klidu třináctého věku, z nudné měšťácké společnosti se vyhostil, aby se usadil mezi mnichy a rytíři: toho, co získal GDethe antikou, snažil se nabýti Kelle~ středověkem. Tehdy, ještě před vytvořením "Lidí Seldwylských" znamenalo "Sedm legend" pro básníka právě jen tento psychologický experiment; k uskutečnění plánů se nedostal. V době té nebyl si ještě jist o vnější formě těchto legendárních parafrasí; mínil je pllvodně zasaditi do rozměrného rámce novellistického cyklu, který při definitivním zpracování změnil název "Galatea" za titul "Das Sinngedicht"; ale brzy poznal, že se přílišný rozměr legend sám tomu vzpírá. Sedm let ležely legendární skladby mezi papíry básníkovými; teprve roku 1862 již za doby "státního písařství" prohlédl Keller prácičky ty znovu a poslal je do Hamburku Strodtmannovi pro jeho literární podnik "Orion", ale nesnáze honorářové zpúsobily, že publikace zústala po devět let opětně v stolku básníkově, který na ní ničeho neměnil. V létě r. 1871 žádala firma Goeschenova básníka za příznivých podmínek o rukopis, Keller prohlédl legendy, podrobil je některým změnám a zamýšlel vy-

[na začátek stránky]