Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sedm legend - str. 5

[na přehled] [na text]

Keller, Gottfried. Sedm legend. Praha : J. Otto, 1904. 127 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

"D a s ,s i n n g e di c h t" (1881). Poslední velká práce básníkova, přesně a úměrně komponovanýromán "Martin Salander" (1886) vymyká se jinak širokému rámci této štědré peruody; není tu již světlý a jasný vzduch babího léta, nýbrž dýchají sem chladným a přísným svým vanem blížící se Dušičky. Ty nedaly skutečně na sebe dlouho čekati; když byly již uvity všechny vonné kytice a upleteny všecky barvité věnce a když chladné slunce stálo již nízko, přišel smutný ten den. V polovici roku 1890. záhy po sedmdesátých svých zrozeninách, oslavených nadšeně všemi přáteli a ctiteli velkého švýcarského básníka, odešel Gottfried Keller na vždy do zahrad, kde stále zrají sladká. a 'vonná jablíčka svaté Doroty.

"Sedm legend", které zahajují nové údbbí tvorby Kellerovy, zaměstnávalo básníka již za berlínského pobytu r. 1854 a 1855. Tehdy na samém sklonku let putování a učení, jichž radosti a nejistoty, smutky a pochybnosti vypěl ve dvou svazcích "B á sní" a "N o v ě jš 'í c h b á sní" a jež zpívajícími barvami Boecklinovskými vymaloval na širokém plátně "Zeleného Jindřicha", nastala chvíle, kdy Kellera svůdně lákal smělý experíment napsati dílo nečasové a neosobní, zbaviti se na okamžik vlastního nepokojného já a vystěhovati se na chviUi z ,trýznivé a trudné přítomnosti. Tak sáhl přesvědčený vyznavač Feuer-

[na začátek stránky]