Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sedm legend - str. 4

[na přehled] [na text]

Keller, Gottfried. Sedm legend. Praha : J. Otto, 1904. 127 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

4

všecko bujné větvoví, jež v máji bojovně se dralo na všecky strany, přimyká se teď v krásné souměrnosti ke koruně; překypující zeleň, jež druhdy těkavě rozlévala se v [S'OVl, proměňuje se v sytou olivovou barvu, která záhy zahoří královským purpurern a benátským zlatem. Mohutná energie, kdysi lehkomyslně marněná a utrácená, zužitkuje se teď moudře; rozběhlé druhdy síly koncentrují se nyní účelně; duchaplné dřívější náběhy podřizují se celistvé jednotě. Keller básník dovršuje se Kellerem umělcem; Keller lyrik těsněji se slučuje s Kellerem ,epikem; k pronikavému nadání přistupuje složitá kultura; tryskající pramen poetický řídí a prohlubuje mužná sebekázeň.

Díla tohoto druhého tvůrčího období Kellerova, vrcholícího brzy po roce 1876, kdy "právě pensionovaný pan státní písař -- bylo to vysoké a vlivuplné posta~ení - koupil si důstojný župan a oddal se neprodleně provádění básnických záměrů," zahrnují značnou řadu svazků. N ehledic k úplnému přepracování románu "Der griine Heinrich", které wertherovsky vzrušepé zpovědi mladého srdce dalo příliš klidné linie "Wilhelma Meistera", jsou to knihy: "S i e b e n Leg eden" (1871); druhý, úplně samostatný díl "Leute ViDn Seldwyla" (1874); rozkošný cyklus "Zi.iricher N ovellen" (1877) a polonovellistická, polorománová skladba

[na začátek stránky]