Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sedm legend - str. 11

[na přehled] [na text]

Keller, Gottfried. Sedm legend. Praha : J. Otto, 1904. 127 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

1-

sků ze zapomenutého škváru, pvčal jsem je vyprávěti nasládlými a svatými slovy Kosegartenka a udělal pak z toho eroticko-světskou historii, v níž "Panna Maria jest ochrannou patronkou všech vdavek chtivých."

Zříká-li se tudíž Keller sám výslovně látkové původnosti a novosti motivů, zdúrazňuje tak zároveň své pointy a svá pojetí. Teprve u G. Kellera stává se Theofilus milencem svaté panny Doroty a teprve v jeho legendě znamenají jabI:čka dívčími zuby nakousnutá brzký sňatek milujících v ráji; teprve u humoristy švýcarského končí mučedník církve Vitališ v náručí vzácné slečinky jako vzorný manžel a dokonalý světák; Kellerovou invencí jest svůdné kouzlo krásného ďábla, jemuž podléhá. i sama svatá Panna, jakož vroucně rodinný ton, jímž vyznívá "Panna a jeptiška". Keller nechává církevním legendám jejich dějový podklad, ale mění jejich tendenci; vypravuje jejich starobylé znění, ale skrývá za ním jiný smysl; zůstává i při legendární látce rozmarným humoristou, ironickým čtverákem, moderním 'šibalem. Tímto združením zdánlivě protichůdných rysů, legendárnosti a humoru, posvátnosti a ironie, vzletu a intimity, středověkého romantismu a rázovitého moderního realismu stvořil Keller nový genre literární, úplně odlišný od vší dosavadní poesie legendární.

Před Kellerem znala poesie dva zcela

[na začátek stránky]