Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník 1916 - str. [9]

[na přehled] [na text]

Sborník 1916 : čeští spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů. Praha : V. Jiřina, 1916. 187 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Připisuji

drahé památce vynikajícího hocha" nezapomenutelného ph1ele

In~ Oldřícha Dalkovského/ rakouského poručíka"

klerý

padlltiadvacehletý

v Rusku u Radami"

dne 23}íjna 1914

o lam odpočNá.

[na začátek stránky]