Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník 1916 - str. [7]

[na přehled] [na text]

Sborník 1916 : čeští spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů. Praha : V. Jiřina, 1916. 187 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

"1 /'"\ "I j/--)

I \--.-:l 1 \,_.J

SBORNÍK:

ČEŠTÍ SPISOVATELÉ VDOVÁM A SIROTKŮM NAŠICH VOJÍNů;

REDIGOVAL A VYDAL lY: 'V: JIŘINA, V PRAZE 1916,

[na začátek stránky]