Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník 1916 - str. [189]

[na přehled] [na text]

Sborník 1916 : čeští spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů. Praha : V. Jiřina, 1916. 187 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OBSAH.

ANT. SOVA Zpěv domova . 1 STANISLAV LOM Soumrak i svítání 14

OTAKAR THEER Poledne ráje . 25

Za mrtvými 25

ARNE NOVÁK Máchův soucit a jeho dědic 26

RŮŽENA SVOBODOVÁ Nadace Isotčina 3 KAREL TOMAN Září 36

Říjen . 36

Vlasta Pokorný 39

BaUada každodenní 39

F. X. ŠALDA Gesto doby 40

ALOIS JIRÁSEK Z barokové Prahy . 45

FRÁŇA ŠRÁMEK Voják v poli 46

Cesta z bojiště . 46

BOŽENA BENEšOVÁ Sestry. 50

BOHUMIL KNOESL V době bojů . 64

IV AN OLBRACHT Pojed se mnou do Prátru I . . 65

MIROSLAV RUTTE Ó ženo! 79

OTAKAR FISCHER Mezi válkou a uměním . . 62

VIKTOR DYK Promenáda Diogenova . 6 FR. KHOL Píseň o svobodě . . 90

JAN Z WOJKOWICZ Dva Pancharti . . 96

Příbytek s věží nahoře . 9 MARIE MAJEROVÁ O Maryně, jak šla za tatínkem . 10 F. X. SVOBODA Mrtvý jezdec . . 104

RICHARD WEINER Deník. .107

STANISLAV HANUŠ Proč bychom se netěšili... . 120

HELENA MALÍŘOVÁ Ej, topol! . .121

JAROSLAV KOLMAN Ulice . . 129

FRANT. DRTINA Národové a jich filosofie . 131

[na začátek stránky]