Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo - str. 9

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. Praha : Fr. Borový, 1938. 69 s (Postavy a dílo ; sv. 16-17) (Kmen)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PH rozestoupení českého tábora na dvě velké strany, konservativní staročeskou a liberální mladočeskou, přidružila se mladá generace bez výjimky k této, a to nejen pro poměr k šlechtě a ke kleru a pro otázku polskou, nýbrž pro celý názor životní, kde se ani svobodomyslný demokratismus oficiálních vůdců mladočeských nezdál dorostu dosti radikálním. Sympatie s Poláky, vyzrálé zvláště za druhého povstání, nevadily nadšencům, aby sledovali .~ zanícenými nadějemi projevy českého politického rusofilství, zvláště při okázalé pouti do Moskvy; myšlenka politiků postaviti proti alianci německo-maďarské dorozumění Čechů s největší říší slovanskou, se úplně shodovala s názorem velké části mládeže, která češství opírala o slovanství a nejmocnější ztělesnění tohoto nacházela v carství. Toť politické kořeny horlivého slavjanofilství Ruchovců, které se pak prohloubilo bratrskými sympatiemi k národům jihoslovanským za válek balkánských, kdy i důvěra v Rusko nově stoupla; přímá znalost slovanských zemí a moří se dostavila sice později, ale docelila bratrskou náklonnost, která se jen u některých, ale zvláště výrazných představitelů skupin starala také o myšlenkové a teoretické zdůvodnění citového enthusiasmu.

Podobný význam pro myšlenkově politickou orientaci Ruchovců a zvláště pak pro mladší vrstvu z okruhu Lumíra mělo frankofilské memorandum Riegrovo císaři Napoleonovi v samý předvečer francouzsko-německé války a protest politiků českých proti anexi AlsaskaLotrinska po válečné porážce Francie: politické gesto tu doprovázelo viditelným symbolem nové kulturní zaměření. Neruda, nedočkavý poutník do heineovské Paříže, "starobylé a věčně nové, prokleté a žehnané, tisíckráte a tisíckráte jmenované Paříže", se sice již dříve pokusil navázati myšlenkové styky s Francií, aniž se přece duševně odněmčil. To zůstalo úkolem pokolení mlad 9

[na začátek stránky]