Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo - str. 4

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. Praha : Fr. Borový, 1938. 69 s (Postavy a dílo ; sv. 16-17) (Kmen)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

kolektivní podnik neuskutečnil, a jeho iniciátor navždy odešel, vydávám svou literárně historickou monografisamostatně v nezměněné formě, neobávaje se, že snad zastarala.

Ne bez pohnutí si připomínám, že byla ovocem mého posledního styku s velkým kritikem, v němž jsem kdysi ctil přítele, později odpůrce a protivníka, ale vždy učitele a podnětného pomocníka svého duchovního vývoje.

V Brně z jara 1938.

Arne Novák.

4

[na začátek stránky]