Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo - str. 15

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. Praha : Fr. Borový, 1938. 69 s (Postavy a dílo ; sv. 16-17) (Kmen)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ke Glěbovi Uspenskému, aby se v. letopisech selstva našel sourodý obraz "vlády země".

Polemik a pamfletista, který v Holečkových "Našich" myšlenkovou inspiraci určuje, ale básníku-psychologovi pero z ruky vyráží, má namířeno proti aristokracii způsobem, převyšujícím daleko veškeré skeptické projevy, všecka zásadní odmítnutí, všechny invektivy proti šlechtě mezi Ruchovci. Bylať otázka šlechtická Eridiným jablkem české politiky let šedesátých a sedmdesátých: pro princip státoprávní rozestoupli se hned po obnově konstituce a života sněmovního čeští aristokraté na šlechtu historickou a ústavověrnou, z níž pouze ona postupovala svorně s ostatním táborem českým; hlavně pro spojenectví konservativních politiků se šlechtou historickou odtrhli se od nich Mladočeši a utvořili samostatnou stranu; .s ostatní mládeží se sdíleli Ruchovci o stanovisko mladočeské. Nepočínali si však všichni stejně radikálně. Obecně byl sice opuštěn naivní optimismus Bož. Němcové, který jak v "Babičce", tak v "Pohorské vesnici" ukládá šlechticům právo i povinnost zasahovati blahodárně do lidových osudů a v duchu pomocné humanity vyrovnávati tam rozpory - to byl typický zorný úhel předbřeznový. Neruda, drsný demokrat z domova i podle politického příslušenství, zavrhoval šlechtu vůbec, počínaje mladistvou nenávistnou "Poslední baladou" a konče pozdními epigramy, kde stejně měří staré šlechtě - nové šlechtě. Avšak jeho redakční druh a přítel Ferd. Schulz, jenž aristokracii znal z autopsie, spojoval, nejinak než A. V. Šmilovský s kritikou šlechty v úpadku naděje v její obrození živlem občanským a účastí na veřejném životě. Sv. Čech věnoval celý "Zpěvník Jana Buriana" tématickému řešení téhož problému, který k jeho rozpačitému hrdinovi, českému zemanu, přistupuje v podobě erotického pokušení a na nějž se sám dívá hlavně s hlediska jazykově národního,

15

[na začátek stránky]