Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo - str. 14

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. Praha : Fr. Borový, 1938. 69 s (Postavy a dílo ; sv. 16-17) (Kmen)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Nejdále v tomto nikoliv jen kultu selské složky národa, nýbrž ve zdůraznění třídního a stavovského agra· rismu došel Josef Holeček, věkem a původními styky blízký Lumírovcům, ale názorově pravý Ruchovec, zvláště také pro svůj důmyslně a soustavně propracovaný sklon k slovanskému jihu a východu; jsa hrd na své rodové kořeny v starodávném selském gruntu jihočeském i ná· boženskou minulost svého kraje, ověřil si své stavovské sebevědomí "národnickou'" filosofií ruskou a posílil je tendencemi mohutnějícího hnutí agrárního u nás -dlouhý věk a pozdní zralost mu dovolily dočkati se úplného vyspění politických zásad i forem, které byly za vlastního rochovského období teprve v rozpuku. Pravým člověkem božím v duchu skutečně křesťanském může se Čech státi jenom na venkově jako pracovitý sedlák neustupující anipíd' z půdy, zděděné po otcích. Zdokonaluje sice zemědělství a hospodářství, odkázané mu předky; "orá hloub a snáze", ale především pracuje, hloubá a činí dobře bližnímu ve svém okolí. Hlásí se k českobratrství, aniž se sdílí o zásadu Chelčického "neodpírati zlu": bráníť se tuze, jakmile ho svádí někdo k odrodilství a ke zpanštění, jakmile ho láká do města a hlavně jakmile usiluje o jeho statek, aby usedlíka proměnil na bezzemka a svobodného sedláka převedl do panských služeb. Jestliže vesnická povídka česká, zvláště na svém konservativním křídle od Frant. Pravdy po K. V. Raise (pod jehož genrovým mravoličným realismem uhodli význační mluvčí Ruchovců svorně a správně názory a zásady své skupiny), horlila neunavně proti rozkladnému vlivu města na venkov, vyhrotil Jos. Holeček tuto tendenci s naléhavostí až patriarchální. Ale nikdo se tomuto agrárnímu filosofu ani z vrstevníků ani z následovníků nemůže vyrovnati v názornosti a konkrétnosti, s jakou ukazuje, že sedlák bez půdy společensky i mravně hyne; bylo by třeba jíti až na Rus

14

[na začátek stránky]