Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo - str. 13

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. Praha : Fr. Borový, 1938. 69 s (Postavy a dílo ; sv. 16-17) (Kmen)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

sebevědomí přijímá za své, tvrdě s hrdostí, že skutečná politická práva_plynou hlavně z pozemkového majetku a z oběti krve prolité na jeho obranu; po prvé - na rozdíl od Sv. Cecha, který vřazoval rolníka rovnoprávně s jinými stavy do národní organisace - se tu ozývá politická nota stavovsky a třídně agrární, jíž na samém sklonku své básnické dráhy dává J. V. Sládek rozezvučeti stranicky programně v hymně "Zelený prapor" s rozhodným tvrzením: "Ai výmysl div kupí k divu H a stroje drtí, mění svět, - přec každá ruka pro svou skývu - pod jeho žerď se vrací zpět!" Alois Jirásek (potomek téže třídy sociální jako Sládek, ale pro poměry v horském kraji mnohem chudší) dovodil ve svých románových letopisech, kterak tíha náboženského hnutí českého i jeho zbrojné obrany spočívala na lidu selském, a kterak drobní venkovští zemani smýšlením, udatenstvím i mravností zahanbili staré rody panské; ukázal zaníceně na příklad, jaký celému národu dali drobní zemědělci svým bojem za práva zaručená starobylými pergameny; naznačil přesvědčivou drobnomalbou, že i v obrození probíhaly lidovými hlavami pod úzkými lomenicemi chalup a statečků hlavní proudy národní myš. lenky. Tomuto Jiráskovu názoru, jejž lze do jisté míry odvoditi již z románových ještědských skladeb Kar. Světlé, dostalo se potvrzení Terézou Novákovou, svým uměleckým i životním východiskem rovněž se řadící mezi Ruchovce: výrazné postavy východočeského lidu z drobných rolníků i z venkovských proletářů, k nimž se rodilá Pražka z inteligence, teprve v jejím mládí neúplně počeštěné, dostala vlastně skrze zájem národopisný, účastní se nejenom názory, nýbrž i osudy namnoze tragicky velkého myšlenkového hnutí českého, které tradiční hodnoty náboženské posléze přetváří na statky občanského a národního pokroku.

13

[na začátek stránky]