Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo - str. 12

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. Praha : Fr. Borový, 1938. 69 s (Postavy a dílo ; sv. 16-17) (Kmen)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

struktivní, jehož smysl, projevující se nehlučnou for· mou, chápala literární mládež jen postupně. Důsledkem snahy o státoprávní odvídeňštění bylo soustavné, napiaté a vysoce úspěšné úsilí o vybudování samosprávy v obcích a okresech a vynikající účast, jakou při této přestavbě administrativy měli čelní zástupci stavu selského, potvrzovala názor o vůdčím postavení zemědělců v ná· rodě, jemuž přizvukovala většina vzdělanstva. Jistě to souviselo se starým romantickým kultem lidu a venkova, jak mu po Čelakovském, Erbenovi a Němcové dávali výraz z Májovců hlavně K. Světlá a Vít. Hálek, ale přece byl rozdíl patrný. Neběželo již o skromného rolníka, přikrčeného ve stínu starodávné sroubené chalupy, který úzkostlivě lpí na zděděných mravech a s nimi uchovává i ústní i myšlenkové podání svých předků, nýbrž o "rod oněch hochů, jichž ruka za osvětu, svobodu a jiné krásky, nedosti tam známé, nám po venkově břitký oštěp láme". Uvědomělý sedlák, kdykoliv hotový promluviti rázně na táboru pod širým nebem, zasednouti rozvážně do samosprávného sboru a odtud čeliti zvůli byrokracie, novodobý český zeman, pevně sedící na zděděné půdě, vzdělávající ji vlastní rukou a rozmnožující otcovský lán, se stává hrdinou také v poesii, když byl v hudbě zapěl jeho chválu Smetana monumentální selankou stadickou v "Libuši" i mohutným chorálem "Rolnická".

Svat. Čech, ač syn úředníka patrimoniálního, se cítil především vnukem českého sedláka a dal tomu opětovně hrdý výraz, a to nejenom přímými oslavami selství v cyklu "Ve stínu lípy" a posléze v "Sekáčích". Českým uvědomělým zemanem jest otec Václava z Michalovic na Rvenicích, v něj se chce vychovati jak rozháraný mladý inteligent Václav 2ivsa, tak dočasně aristokra lickými sny ohlouzený Jan Burian. Podobně se zalíbí i Jos. V. Sládkovi, pocházejícímu vlastně z rodu venkovského živnostnictva, v selských předcích, jejichž stavovské

12

[na začátek stránky]