Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Romanu Jakobsonovi - str. 9

[na přehled] [na text]

Romanu Jakobsonovi : pozdrav a díkůvzdání. Brno : Spolek posluchačů filosofie Masarykovy university, 1939. [20] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

splynul s naším duševním ovzduším a s naším vědeckým životem.

Mladý ruský učenec Roman J a k o b s on přinášel si do Čech z domova mnoho podmínek, aby se stal vůdčím pracovníkem v dějinách starého českého písemnictví. Nemluvme ani o těch nejvzácnějších, které skládají samu podstatu jeho osobnosti: o neúmorné pracovitosti, provázené jiskrným nadšením, o nevyčerpatelném daru odkrývati problémy, nadhazovati hypotésy, navrhovati řešení, o prudké iniciativnosti rozeného učitele a šťastného organisátora! Od studií byl zasvěcen do všech složitých otázek církevního písemnictví. Jako člen mladého filologického pokolení zabýval se horlivě novými metodami jak linguistického, tak literárního zkoumání, hlavně po stránce formální; měl stejný smysl pro ideové a tvarové spojitosti s východním slovanstvím jako s evropským západem. V Čechách si osvojil rychle všecko, čeho bylo nezbytně třeba k hlubšímu proniknutí slovesnosti, nehledíc ani k úplnému zvládnutí jazyka hovorového i spisovného. Pronikl k samému tajemství novočeské bás-

[na začátek stránky]